Predstavnik ljudi Sigrid Moselage

Stadtrat u Aachen


Sigrid Moselage
stranka: FDP
Frakcija: FDP
Sljedeći izbor: 2020
Funkcija: Ratsmitglied
Prijavite pogreške u podacima

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Promovirajte sada