Zástupca ľudu Sigrid Moselage

Stadtrat v Aachen

  Stanovisko k petícii Keine Pipeline im Brander Indetal

  FDP, naposledy upravené 12.07.2017

    Súhlasím / prevažne súhlasím .
  ✓   Podporujem žiadosť v Parlamente, ak je dosť ďalších zástupcov.
  ✓   Som za verejné vypočutie v technickom výbore.
  ✓   Som za verejné vypočutie v Parlamente / plenárnom zasadnutí.

  Ich habe bereits auf einer Unterschriftenliste unterzeichnet.

  Stanovisko k petícii Aachener Protestaktion gegen Mindestabnahmemenge von Müll

  FDP
  nedávno napísal o 09.03.2017
  neodpovedané


Sigrid Moselage
Politický večierok: FDP
zlomok: FDP
Nové voľby: 2020
funkcia: Ratsmitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz