Përfaqësues Sigrid Moselage

Stadtrat Aachen

  Opinion mbi peticionin Keine Pipeline im Brander Indetal

  FDP, modifikuar për herë të fundit 12/07/2017

    Pajtohem / kryesisht pajtohem .
  ✓   unë do ta mbështes kërkesën nëse do të ketë mjaftueshëm përfaqësues që do të bashkohen
  ✓   Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
  ✓   unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

  Ich habe bereits auf einer Unterschriftenliste unterzeichnet.

  Opinion mbi peticionin Aachener Protestaktion gegen Mindestabnahmemenge von Müll

  FDP
  kohët e fundit shkruar në 09/03/2017
  nuk përgjigjet akoma


Sigrid Moselage
parti : FDP
fraksion: FDP
zgjedhjet e ardhshme : 2020
rol: Ratsmitglied
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani