Εκλεγμένος επρόσωπος Stefan Stachowiak

Stadtrat σε Bad Wünnenberg

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Verkehrsberuhigung im Ortskern von Bad Wünnenberg-Haaren

  SPD, τελευταία έκδοση 10.09.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Guten Tag,
  im Namen der SPD Fraktion im Rat der Stadt Bad Wünnenberg antworte ich stellvertretend für alle Fraktionsmitglieder. Die Petition deckt sich in weiten Teilen mit den Inhalten, die wir als SPD Fraktion bereits Anfang 2021 in Anträgen an den Verkehrsausschuss formuliert haben. Diese Anträge wurden mehrheitlich befürwortet und als Auftrag an die Verwaltung weiter gegeben. Gelder für die Erstellung eines Verkehrskonzeptes für Haaren wurden jetzt endlich durch den Bürgermeister für den Haushalt 2022 avisiert. Dorferneuerungskonzept, Änderungen von Umleitungsstrecken der A33 und A44, verkehrsberuhigender Rückbau der Ortsdurchfahrt Haaren usw. sind auf dem Weg. Wir als SPD Fraktion im Rat der Stadt Bad Wünnenberg bleiben am Thema.
  Eine

  Περισσότερα


Stefan Stachowiak
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Ιστοσελίδα: https://www.spd-wuennenberg.de/fraktion
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα