Εκλεγμένος επρόσωπος Torsten Wolf

Thüringer Landtag σε Θουριγγία

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kita-Öffnung: Gegen Wechselmodell & Hygienevorschriften die päd. Konzepte untergraben

  DIE LINKE, τελευταία έκδοση 04.06.2020

  Καμία επίσημη δήλωση.

  Sehr geehrte Damen und Herren, ihr Anliegen eines regelmäßigen Kindergartenbesuches aller Kinder, also den eingeschränkten Regelbetrieb und nicht das Wechselmodell, unterstütze ich. Dies hat jedoch Bedingungen, die in den Paragraphen 33 ff Infektionsschutzgesetz festgelegt sind. Dem folgt die Vorgabe aus dem TMBJS, indem als einzige Festlegungen ein fester Raum für die Gruppen, klare Trennung der Gruppen und klar festgelegte Fachkräfte für die Gruppen getroffen wurden. So lange kein Infektionsschutz gegen Covid 19 vorhanden ist, geht dies nur so. Wir sind auf Grund der Disziplin und des Verständnisses für notwendige Maßnahmen in der Lage, den schrittweisen Regelbetrieb aufzubauen. Thüringen hat die Einschränkungen immer am Infektionsgeschehen

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά #Die Welt spricht KINDERGARTEN! Für den Begriff Kindergarten im öffentlichen Sprachgebrauch!

  DIE LINKE, τελευταία έκδοση 19.06.2018

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

  Obwohl sich der Begriff Kita bei vielen Menschen heute schon durchgesetzt hat und es bei einer Änderung zu einer erheblichen Veränderung z.B. der Gebührensatzungen ect. kommen würde, ist die Grundlage des Konzeptes von Fröbel, Kindergärten als Orte des Lernens und Erfahrens, heute aktueller denn je. Leider ist der Begriff Kita als Betreuungseinrichtung durch die CDU (früher Sozialministerium, heute Bildungsministerium) so geprägt. Wir werden dies in der nächsten großen Novellierung des "Kindergarten-Gesetzes" ändern.

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Mehr Personal für eine qualifizierte und kindgerechte Hortbetreuung in Jena

  DIE LINKE, τελευταία έκδοση 01.09.2017

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας DIE LINKE

  Thüringen ist seit mehr als 20 Jahren Vorreiter bei der Entwicklung von Ganztagsangeboten im Primarbereich. Als einziges Bundesland bietet Thüringen jedem Kind bis Ende der Klassenstufe 4 die Möglichkeit, in offener und gebundener Form ganztägige Lern- und Betreuungsangebote zu nutzen und so den optimalen Start in ihre Bildungslaufbahn zu realisieren. Grundlage ist der Thüringer Bildungsplan, das Thüringer Schulgesetz, die Thüringer Schulordnung und die Verwaltungsvorschrift zur Organisation des Schuljahres.

  Durch das Angebot an Ganztagsschulen für alle Kinder, durch die Rhythmisierung des Schulvormittages mit den Förder- und Betreuungsangeboten des Schulnachmittages, werden herausragende Ergebnisse in den Bildungsvergleichsstudien erreicht

  Περισσότερα

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Weimar muss kreisfrei bleiben!

  DIE LINKE
  γραμμένο στις 21.04.2016
  Καμία απάντηση


Torsten Wolf
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: DIE LINKE
Εκλεγμένος (η) την: 14.09.2014
εκλογή: 2024
Εκλογική περιφέρεια: Jena I
Αξίωμα: Fraktion (Bildungspolitischer Sprecher)
Ιστοσελίδα: https://www.torsten-wolf-jena.de
Twitter: https://twitter.com/torstenwolf_mdl
Facebook: https://www.facebook.com/wolf.torsten/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Torsten Wolf

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα