Εκλεγμένος επρόσωπος Tsiko Amesse

Stadtrat σε Νόιβιντ

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

  Die Linke, τελευταία έκδοση 16.06.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.

  Meine Fraktion hat die Erhöhung der Grundsteuer B bereits in der Stadtratssitzung am 10.12.2020 abgelehnt, die aber leider mit der Mehrheit der Papaya-Koalition beschlossen wurde. Mein Fraktionskollege, Tobias Härtling, hat unsere Argumentation bereits in seiner Stellungnahme zusammengefasst. Dem schließe ich mich an.

  Tsiko Amesse


Tsiko Amesse
κόμμα: Die Linke
Κοινοβουλευτική ομάδα: Die Linke
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition