Zvolení zástupcovia ľudí Tsiko Amesse

Stadtrat v Neuwied

  Stanovisko k petícii Gegen die Erhöhung der Grundsteuer um 45%

  Die Linke, naposledy upravené 16.06.2021

    Súhlasím / prevažne súhlasím .
  ✓   Podporujem žiadosť v Parlamente, ak je dosť ďalších zástupcov.

  Meine Fraktion hat die Erhöhung der Grundsteuer B bereits in der Stadtratssitzung am 10.12.2020 abgelehnt, die aber leider mit der Mehrheit der Papaya-Koalition beschlossen wurde. Mein Fraktionskollege, Tobias Härtling, hat unsere Argumentation bereits in seiner Stellungnahme zusammengefasst. Dem schließe ich mich an.

  Tsiko Amesse


Tsiko Amesse
Politický večierok: Die Linke
zlomok: Die Linke
Nové voľby: 2024
funkcia: Ratsmitglied
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International