Tag: 6. März 2015

6.03.2015

Herausragende Petition

Saatgut-Vorschlag der EU-Kommission nun endgültig Geschichte

Aktualne peticije

pogledajte sve peticije

Pomoć jačanju građanske participacije. Želimo da vaše zabrinutosti budu saslušane dok ne postanete neovisni.

Podržite