Blog

Archiv für den 10. August 2018:

10. August 2018

PM: Demokratie in der Sommerpause? Täglich sind 10.000 Bürgerinnen und Bürger aktiv

Pressemeldung: Bürgerbeteiligung wächst – Knapp 2 Mio. Unterschriften im ersten Halbjahr auf Petitionsplattform openPetition. Freie Plattform fordert Reform.

Berlin, 08.08.2018 – Während Abgeordnete Sommerpause haben, beteiligen sich Bürgerinnen und Bürger weiterhin an Politik und Gesellschaft mittels Petitionen. Jeden Tag werden 10.000 Unterschriften auf openPetition getätigt –  sieben pro Minute!

Weiterlesen »

Spojenie s openPetition

Publikácie & materiál

  • Petičný Atlas 2018/19 (PDF)
  • Papier: Petície ako nástroj nízkoprahových účasti verejnosti (PDF)
  • Výročná správa a správa o transparentnosti (PDF)
  • Pozičné príspevky práva na petíciu (PDF)
  • Účasť na magisterských prácach online (PDF)

prebiehajúce zbierky

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz