Vzdelanie

NRW: Änderung der Bewertung der zentralen Prüfungen (ZP) im Zusammenhang mit Corona

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Schulministerium
1.035 1.004 v Severné Porýnie-Vestfálsko
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Pro

Prečo sa petíciu oplatí podporiť?

napísať argument

Zverejnením môjho príspevku prijímam podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov od openPetition. Oznámia sa urážky, ohováranie, nepravdivé fakty a obvinenia.


Rozpor

Zverejnením môjho príspevku prijímam podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov od openPetition. Oznámia sa urážky, ohováranie, nepravdivé fakty a obvinenia.

Die ZP sollte komplett ausfallen dieses Jahr. Es sind schon 3wochen verschwendet bzw. Im Kreis Heinsberg und an weiteren Orten sogar noch mehr und es werden wahrscheinlich auch noch weitere Wochen ohne Schule. Es ist doch unmöglich die Zp erfolgreich ab zu solvieren wenn wir solange keinen Unterricht haben wo wir den Lehrern fragen stellen können. Und die Schule müsste auch weiterhin geschlossen bleiben weil trotz der Bildung die Sicherheit und Gesundheit der Schüler an erster stelle steht!

4.2

Rozpor

Zverejnením môjho príspevku prijímam podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov od openPetition. Oznámia sa urážky, ohováranie, nepravdivé fakty a obvinenia.

Contra

Čo hovorí proti tejto petícii?

napísať argument

Zverejnením môjho príspevku prijímam podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov od openPetition. Oznámia sa urážky, ohováranie, nepravdivé fakty a obvinenia.


Rozpor

Zverejnením môjho príspevku prijímam podmienky používania a zásady ochrany osobných údajov od openPetition. Oznámia sa urážky, ohováranie, nepravdivé fakty a obvinenia.

Viac o Vzdelanie

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz