Υγεία

Abschaffung der Maskenpflicht bei Grundschülern während des Unterrichts in der Stufe 3

Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Jens Meyer
426 Υποστηρικτές 225 σε Weiden in der Oberpfalz
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Οκτωβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Die Petition ist bereit zur Übergabe - Wegfall des Grundes

Ώρα 09.11.2020 08:50

Mit 426 Unterschriften haben wir eine hohe Anzahl an Unterstützung erreicht.

Danke für die Bereitschaft, die Petition nach vorne zu bringen.

Allerdings ist der Grund der Petition weggefallen mit der Aufhebung des Wechselunterrichts seit dem heutigen Tag. Ein Abstand zwischen den Kindern im Unterricht ist nicht mehr möglich.

Auch soll die Entscheidung über die Maskenpflicht im Unterricht nicht mehr das ortsansässige Gesundheitsamt treffen...

Aber ich werde die Petition trotzdem weiterreichen.

Herzliche Grüße


Petition in Zeichnung - Brauchen noch Unterstützer

Ώρα 05.11.2020 05:19

Allen, die bisher unterschrieben haben, sage ich schon mal danke für die Unterstützung.

Leider reichen die Unterschriften noch nicht aus. Das System hinter der Petition gibt knapp 710 Unterschriften vor, damit es zur Vorlage beim Bürgermeister kommt. Es fehlen noch ca. 300. Wenn ihr noch Leute kennt, dann leitet doch den Link der Petition weiter. Vielleicht können wir es schaffen.

Herzliche Grüße Gloria Görner-Degasperi


Änderungen an der Petition

Ώρα 26.10.2020 09:11

Die Menschen brauchen Zeit, sich zu dem Thema eine Meinung bilden zu dürfen. Abwarten der Herbstferien.


Neues Zeichnungsende: 08.11.2020
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 374 (210 in Weiden in der Oberpfalz)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα