Περιοχή: Kleinblittersdorf
Πολιτικά δικαιώματα

Bordell in Kleinblittersdorf - Nein!!!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinde Kleinblittersdorf
768 Υποστηρικτικό 526 σε Kleinblittersdorf

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

768 Υποστηρικτικό 526 σε Kleinblittersdorf

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2016
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/10/2018, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team03/12/2016, 7:00 π.μ.


openPetition hat heute von den gewählten Vertretern von Gemeinderat Kleinblittersdorf eine persönliche Stellungnahme eingefordert, weil die Petition das Quorum von 370 Unterschriften aus Kleinblittersdorf erreicht hat.Damit verstärken wir die Wirksamkeit der Petition, stoßen die öffentliche Debatte an und sorgen für mehr Transparenz.Die Stellungnahmen veröffentlichen wir hier:

www.openpetition.de/petition/stellungnahme/bordell-in-kleinblittersdorf-neinWas können Sie tun?


  • Bleiben Sie auf dem Laufenden, verfolgen Sie in den nächsten Tagen die eintreffenden Stellungnahmen.

  • Sie haben die Möglichkeit, einen der gewählten Vertreter zu kontaktieren? Sprechen Sie ihn oder sie auf die vorhandene oder noch fehlende Stellungnahme an.Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

20.543 Υπογραφές
14 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα