Περιοχή: Wiesmoor
Πολιτικά δικαιώματα

Cafe im Hallenbad Wiesmoor erhalten!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Friedrich Völler
516 Υποστηρικτές 358 σε Wiesmoor
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε Ιανουαρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petitionsempfänger antwortet nicht

Ώρα 25.07.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 05.02.2020 12:50

Heute wurden die Unterschriften der Petition im Rathaus übergeben. In einem ehrlichen und sachlichen Gespräch die Argumente für und gegen ein Cafe ausgetauscht. Die Petition wird den Fraktionen im Rat zur Verfügung gestellt werden und man wird diesen und den Ausschüssen Zeit geben, um über die Entwürfe zu beraten. Hier durfte ich auch den zweiten Entwurf sehen, der eine kleine Gastronomie vorsieht. Hätte der Bericht in der OZ diesen ebenfalls gezeigt und wäre die Berichtserstattung anders gewesen, wären die Diskussion bestimmt sachlicher geführt worden. Man darf immer anderer Meinung sein und hart in der Sache kämpfen, aber der Umgang untereinander sollte immer menschlich und respektvoll bleiben. Dieses lässt stellenweise doch zu wünschen übrig. Es bleibt spannend wie die nächsten Sitzungen mit diesem Thema umgehen werden und wie dieses diskutiert werden wird.


Die Petition ist bereit zur Übergabe - Gesräch mit der Stadt

Ώρα 28.01.2020 16:14

Ich danke allen die die Petition unterstützt haben, die mindest Anzahl an Unterschtiften wurde erreicht und ich habe am Mittwoch einen Termin bei der Stadt. Dort wird die Petition an die Stadt übergeben und den Fraktionen im Rat zur Verfügung gestellt werden, somit bekomme diese ein Meinungsbild der Bürger, welches hoffentlich für ein positives Ergebniss sorgen wird.
Mit freundlichen Grüßen
Henning von Busch


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτικά δικαιώματα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα