Welfare

Egetürk bu sefer kötü kokular saçıyor: işyeri temsilciliği başkanı süresiz işten atıldı!

Petition is directed to
Geschäftsführung Fa. Egetürk
796 Supporters
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Egetürk İşçi̇ Temsi̇lci̇li̇ği̇ Gülden’le Anlaşmaya Yanaşmiyor

at 10 May 2021 16:34

Ocak 2021 ortasından beri işİne geri dönen Gülden işçi temsilciliği toplantılarından dışlanıyor. Seçilmiş bir temsilci olmasına rağmen toplantılara davet edilmiyor ve temsilciliğe ait materyaller ve protokoller verilmiyor. Bu nedenle 4 Mayıs 2021 günü Köln İş Mahemesi’nde duruşma vardı.

Duruşmaya İşçi Temsilciliği’nden bir temsilcinin de gelmesi bekleniyordu. Sadece Temsilcilik avukatı geldi. Ama Temsilcilik avukatının bu duruşmaya hazırlıksız geldiği duruşmayı izleyenler tarafından görüldü. Aynı zamanda avukat, Gülden’in avukatının hazırlığının içerik olarak çok iyi olduğunu övdü. Sonuç olarak da, ‘bu konuyla ilgili olarak simdiye kadar aklına iyi bir çözüm gelmediğini’ belirtti. İşçi Temsilciliği’ne dostça bir anlaşmanın mümkün olduğunun yollarını göstermesine rağmen, hepsinin onlar tarafından reddedildiğini söyledi. Bu da açıkca gösteriyor ki; anlaşma istenmiyor.

10 dakika süren anlaşma duruşmasından bir sonuç çıkmadı. İş Mahkemesi’nin kararı en erken Haziran 2021’e kaldı.


İkinci defa kazandık - Egetürk iki defa kaybetti

at 22 Mar 2021 15:18

Köln Mahkemesi bu hafta, aktif İşçi Temsilcisine açılan davalar nedeniyle iki defa Egetürk’le uğraşmak zorunda kaldı.

Egetürk Eylül 2020’de, Gülden’e verdiği cıkış konusunda mahlemenin kararına itiraz etmişti. 18 Mart 2021 günü Eyalet İş Mahlemesi bu itiraza karşı karar verdi; Egetürk’ün bu itirazı da reddedildi.

19 Mart 2021 günü ise, Köln İş Makhemesi bir saat süren duruşmada 3. kez verilen çıkış konusunda kararını verdi:
a) Bu çıkış da geçersiz ve haksız
b) Egetürk Gülden’i işe geri almak zorunda
- Sonuçlanan bu davaların masraflarını da Egetürk ödemek zorunda.

→ Bu gelişmelerin sonuçları nedir?
1.) Gülden işine devam ediyor. Verilen üç çıkış da haksız ve geçersiz.
2.) Eğer bir futbol klübünde olsaydık derdik ki; Egetürkspor gelecekde oynanacak maçları da kaybedecek. Artık antrenörü işten atma zamanı!


Egetürk Sendikanın Girişini Yasakladı

at 15 Jan 2021 14:09

Hukuki ihtilaflar Mart 2020'den bu yana sürerken üçüncü ihbarsız işten çıkarma konusunun görüşülmesi için 8 Ocak 2021 olarak belirlenen mahkeme tarihi 19.03.2021 tarihine ertelenmiştir. İşverenin bölgesel iş mahkemesindeki temyiz davası da Mart 2021 ortasına ertelendi.

Ancak önemli bir adım atıldı: Gülden, bu hafta şirketteki işine tekrar başladı, ama sadece çok sayıdaki fesih davalarında başka bir karar alınıncaya kadar.

Egetürk şirket yönetimiyse işletmede sendikayı engellemeye devam ediyor. Bu hafta NGG sendikası temsilcilerinin, herhangi bir sebep göstermeksizin tesise girişleri engellendi. Bu hareketle Anayasa ve iş mevzuatı yasası çiğnenmektedir! Şirket yönetimine ilettiğimiz görüşme tekliflerimiz, yasal olarak korunan haklarımız kadar kesin bir biçimde reddedilmektedir.

Vazgeçmiyoruz!


Abonelik süresi aktif - Egetürk, hukuki oyunların bir fayda sağlamadığını fark etti mi?

at 01 Dec 2020 16:21

Eylül ayı başında iş mahkemesi önceden haber vermeksizin iki feshin yürürlükten kaldırıldığını beyan etti. Ancak, Egetürk kararın sadece bir kısmına itiraz etti. Bu, 2. davada (eyalet iş mahkemesi) yalnızca ikinci feshin geçerliliğinin kontrol edileceği anlamına gelir. Bu da Ocak 2021'de gerçekleşecek.

Aynı zamanda, çalışmaya devam etme hakkına ilişkin hukuki anlaşmazlıklar da bulunmaktadır. Ayrıca Kasım ayında bildirilecek bir başarı da söz konusu. Mahkemeye göre: Gülden, en azından başka bir karar alınana kadar işine devam etmelidir. Egetürk, hukuki olarak ince bir buz üzerinde durduklarını kabul ediyor gibi görünüyor. Egetürk'ün, Ocak 2021'de yeni bir karar verilene kadar maaşların büyük bir kısmını şimdi ödeyeceği üzerinde anlaşmaya varıldı.

8 Ocak 2021'de, Köln İş Mahkemesi önceden haber vermeksizin üçüncü fesih hususunda karar verecek. Egetürk, mahkemenin kararını bu kez kabul edecek mi?

Duruşumuz şu şekildedir: Egetürk asılsız suçlamaları geri çekmeli ve işten çıkarmaları iptal etmelidir. Gülden, işe geri dönmek istiyor. Devam edeceğiz. Egetürk'te çalışanların doğru iş birliğini ve tam gerektiği gibi temsil edilmelerini destekliyoruz.


Gülden işten cikarma davasini kazanir - Egetürk tekrar işten cikarir

at 23 Sep 2020 16:53

Sevgili destekçilerimiz,

Aslında size sadece iyi haberlerle seslenmek isterdik. İşten atmalar yasal değildi! Egetürk davayı kaybetti ve Gülden tekrar işine dönmeye hak kazandı! Gülden ve NGG'nin isteği anlaşmazlığı Egetürk'le birlikte çözmekti.

Ancak Egetürk yönetimi bir konuşma teklifinde bulunmak yerine bambaşka tepki gösterdi. Görünüşe göre Egetürk, ne pahasına olursa olsun Gülden'in işine geri dönmesini ve BR asil üyesi olarak çalışmasını sürdürmesini engellemek istiyor.

Bu nedenle bir kez daha Gülden'in çıkışı verildi. Bu seferki işten atma kararının neden, neydi? Güya Gülden yanlış iddialarda bulunmuş. Egetürk, onu asılsız şüpheler, iftira ve hileli işlemlere teşebbüs etmekle suçluyor.

Ancak Egetürk bu kez de hakimleri ikna edemeyecek. Bu yüzden mücadeleye devam ediyoruz! İlkeli bir işbirliğini ve Egetürk'te işçilerin gerçek temsilini destekliyoruz.Lütfen imza dilekçesini yayarak Gülden'i destekleyin. Ailenize ve arkadaşlarınıza bundan bahsedin ve dilekçeyi de imzalamalarını isteyin.


Abonelik süresi aktif - Kurzinfo zum heutigen Gerichtstermin

at 26 Jun 2020 15:59

Heute fand der Gütetermin wegen der 2. fristlosen Kündigung beim Arbeitsgericht Köln statt. Spontan gab es viel Unterstützung für unsere engagierte Betriebsratskollegin.

Heute entschied das Arbeitsgericht Köln, dass beide Kündigungen zusammen am
4. September 2020 verhandelt werden. Bis dahin wird Egetürk nicht aufhören, ihre Rückkehr in den Betrieb und den Betriebsrat zu verhindern.

Doch Gülden ist nicht allein! Die Gewerkschaft NGG und viele weitere Unterstützer*innen stehen an ihrer Seite. Wir sind solidarisch und fordern die Rücknahme der Kündigungen!

Bitte verbreitet und verlinkt die Petition und unterstützt uns auf diesem Weg.


Änderungen an der Petition

at 26 Jun 2020 15:31

Wir haben zwei Übersetzungsfehler korrigiert.


Neue Begründung: Merkezi Köln’de olan Egetürk, Avrupa’daki en büyük Türk sucuk, sosis ve salam işletmesi ve pazarın yüzde 70’ine sahip (Kendilerinin verdiği bilgi). 170 kişinin çalıştığı yüksek hijyen ve güvenlik sistemine sahip fabrikada günde 150 ton sucuk, salam vs. üretimi yapılıyor.
Yıllardan beri Egetürk’te çalışan işçiler modern, demokratik ve haklara saygılı olunmasını istiyorlar. Ancak hiç de öyle oluyor.
olmuyor.
Geçtiğimiz yıl çalışanlar ücretlerin artırılması için sendikaları NGG ile işyeri toplu sözleşmesinin yapılmasını talep ettiler. İşletme Müdürü Bay Eden’in NGG ile konuşmak istememesi üzerine işçiler iki kez uyarı grevine çıktı. Bütün bunlar -Sendikayla toplu sözleşme masasına oturmama- Bay Eden’i rahatsız etmedi. Yeter! Bunun için her zaman vazgeçebileceği şekilde ücretlere yüzde 10 zam yaptı.
Bu yıl İşyeri Temsilciliği Başkanının hem de iki kez süresiz şekilde işten atılmasıyla birlikte işyerinde gerilim zirve yaptı.İşten atma neden: 2018’de yapılan işyeri temsilciliği seçimlerine hile karıştırma. İşveren seçimlerden sonra yasal olarak konunun açıklığa kavuşturulmasını istemedi. Neden Egetürk iki yıl sonra seçim sonuçlarına itiraz etti?
İşyeri Temsilciliği Başkanının birkaç duruşması ertelendi. İşçilere baskı yapılarak, istemedikleri işler yaptırılıyor, karşı çıktıkla çıktıklarında ise işyen atmayla tehdit ediliyor.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 163


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now