Περιοχή: Berlin Νόικελν
Εικόνα της αναφοράς Erhaltet die Neuköllner Kunstszene!
Πολιτισμός

Erhaltet die Neuköllner Kunstszene!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
BVV Neukölln
726 Υποστηρικτικό

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

726 Υποστηρικτικό

Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα

  1. Ξεκίνησε 2011
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

27/02/2012, 2:49 μ.μ.

Liebe UnterzeichnerInnen der Onlinepetition "Erhaltung der Neuköllner Kulturszene",

wir möchten uns für das Interesse und das Engagement bedanken, mit der Sie unsere Petition unterstützt haben. Es sind doch (zusammen mit den schriftlichen Stimmen) ca. 1600 Unterschriften zusammengekommen!

Wir wurden daraufhin am Mittwoch, 14.12.2011 zu einer Anhörung beim Kulturausschuss der Neuköllner BVV eingeladen und konnten hier noch einmal direkt unser Anliegen vortragen. Die von uns geäußerten Sorgen und daraus abgeleiteten Forderungen stießen auf unterschiedliche Reaktionen: Einerseits wurde unser Anliegen als begründet begrüßt und der Wunsch geteilt, die Festivals 48 Stunden Neukölln und NACHTUNDNEBEL besser zu unterstützen. Unsere Forderung nach einer Erhöhung des Etats der Dezentralen Kulturarbeit wurde allerdings – nicht nur im Hinblick auf die Haushaltslage 2012 - rundweg abgelehnt.

Unser Hinweis, dass es nicht nur um finanzielle Forderungen geht, sondern darum, rechtzeitig eine Strategie für die Zukunft zu entwickeln, wenn alternative Förderungen nämlich wegfallen, wurde nicht diskutiert, bzw. es fand sich hier kein/e Bezirksverordnete/r, die/der sich dem Thema annehmen wollte.

Wir bitten daher die Unterzeichner, die über Kontakte zur BVV verfügen und uns weiterhin unterstützen wollen, in dieser Sache den direkten Kontakt und das direkte Gespräch zu suchen. Gleiches werden wir auch tun.

Herzlich

Kulturnetzwerk Neukölln e.V. und alle Mitinitiatoren


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

10.088 Υπογραφές
35 ημέρες υπόλοιπο
3.206 Υπογραφές
97 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα