Rajon : Gjermania
Mirëqenie

Flüchtlinge aufnehmen, nicht bekämpfen!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Bundeskanzlerin Angela Merkel
2.724 mbështetësit
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2013
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

Petition wurde nicht eingereicht

në 12/10/2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

në 12/02/2014 11:38

Die Dauer der Petition wurde geändert, um noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer zu erreichen!
Neuer Sammlungszeitraum: 6 Monate


Më shumë për temën Mirëqenie

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition është bërë një platformë të lirë dhe jo-fitimprurëse në të cilin qytetarët një shqetësim i përbashkët në publik, të organizuar dhe të angazhohen në dialog me politikë.

openPetition International