Region: Tyskland
Välfärd

Flüchtlinge aufnehmen, nicht bekämpfen!

Initiativtagaren är inte offentlig
Petitionen är riktat mot
Bundeskanzlerin Angela Merkel
2.724 Supportrar
Initiativtagaren skickade inte in petitionen.
  1. Startad 2013
  2. Insamlingen är klar
  3. Inlämnad
  4. Dialog
  5. Misslyckade

Petition wurde nicht eingereicht

Kl 12.10.2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Kl 12.2.2014 11:38

Die Dauer der Petition wurde geändert, um noch mehr Unterstützerinnen und Unterstützer zu erreichen!
Neuer Sammlungszeitraum: 6 Monate


Mer om ämnet Välfärd

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International