Περιοχή: Βαυαρία
Μεταφορές

Für bessere Bahnwaggons - mehr Platz für Reisende, Fahrräder, Rollstühle, Kinderwagen und Gepäck

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bayerischer Landtag
305 Υποστηρικτές
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 12.10.2018 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Die Petition wurde vom Petenten zurückgezogen bzw. wird nicht weiter verfolgt

Ώρα 27.09.2013 13:28

Wir möchten die Petition verlängern und müssen daher die ursprüngliche Petition zurückziehen. Sie brauchen aber nicht nochmals unterschreiben, die Unterschriften der ersten Petition bleiben gültig.
Hier der Link zur neuen Petition mit der Bitte, diesen weiter zu verbreiten:
www.openpetition.de/petition/online/bessere-bahnwaggons-mehr-platz-fuer-reisende-fahrraeder-rollstuehle-kinderwagen-und-gepaeck


Änderungen an der Petition

Ώρα 30.07.2013 08:38

Genauere Begründung und V.i.S.d.P.
Neue Begründung: Spätestens seit Beginn des Jahres 2013 verkehren auf den Bahnstrecken zwischen Bamberg und Nürnberg (Franken-Thüringen-Express) sowie im weiteren Umkreis Züge, deren Waggons für mitgenommene Fahrräder, Rollstuhlfahrer, Kinderwagen, Gepäck und Sitzplätze zu klein sind. Dies führt zu überfüllten Zügen, die Mitnahme von Fahrrädern oder Kinderwagen ist kaum möglich, RollstuhlfahrerInnen finden keinen Platz.
(eine Petition der Grünen Bamberg Stadt und Land - V.i.S.d.P.: Andreas Reuß und Andreas Lösche)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition