Περιοχή: Γκέτινγκεν
Μεταφορές

Gegen Tempo 30 in Göttingen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler
3.557 Υποστηρικτές 1.978 σε Γκέτινγκεν
Ο διάλογος ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2014
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Änderungen an der Petition

Ώρα 18.12.2014 20:47

Textfehler
Neue Begründung: Nicht nur nachts, sondern auch tagsüber

Nicht im November eingeführt wird Tempo 30 auf der Kasseler Landstraße: Die soll vor einer Umsetzung erst noch einmal geprüft werden. Auf der Hannoverschen Straße wird Tempo 30 hingegen nicht nur nachts, sondern auch tagsüber eingeführt – zwischen Weendespring und Karl-Grüneklee-Straße.

Auch beim ADAC stößt die nächtliche Geschwindigkeitsbegrenzung auf Skepsis. „Tempo 30 statt Tempo 50 bringt keine nennenswerte Lärmverringerung“, erklärte Sprecherin Christine Rettig. „Das bestätigt jede Messung.“ Tempo 30 sei zwar in manchen Wohngebieten „aus Gründen der Verkehrssicherheit“ sinnvoll, „aber nicht auf Hauptstraßen“.

Die Stadtverwaltung ist hingegen entschlossen, Tempo 30 auf Hauptverbindugsstraßen nicht nur umzusetzen, sondern auch zu überwachen. Stadt-Sprecher Detlef Johannson kündigte entsprechende Tempomessungen an. Die Schilder für die Einführung von Tempo 30 seien bereits bestellt.


Petition in Zeichnung

Ώρα 12.12.2014 17:27


openPetition hat heute von den gewählten Vertretern von Rat der Stadt Göttingen eine persönliche Stellungnahme eingefordert, weil die Petition das Quorum von 1.700 Unterschriften aus Göttingen erreicht hat.


Damit verstärken wir die Wirksamkeit der Petition, stoßen die öffentliche Debatte an und sorgen für mehr Transparenz.


Die Stellungnahmen veröffentlichen wir hier:
www.openpetition.de/petition/stellungnahme/gegen-tempo-30-in-goettingen


Was können Sie tun?

Bleiben Sie auf dem Laufenden, verfolgen Sie in den nächsten Tagen die eintreffenden Stellungnahmen.

Sie haben die Möglichkeit, einen der gewählten Vertreter zu kontaktieren? Sprechen Sie ihn oder sie auf die vorhandene oder noch fehlende Stellungnahme an.Περισσότερα για αυτό το θέμα Μεταφορές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα