Prostredie

Gelbe Tonne für Fredersdorf

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Bürgermeister Thomas Krieger
85 69 v Fredersdorf-Vogelsdorf
Navrhovateľ stiahol petíciu
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Odovzdané dňa 31.12.2020
  4. Dialóg
  5. Neúspešný


Viac o Prostredie

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz