Υγεία

Geteilte Klasse und mehr Rücksicht auf Schüler !!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss Niedersachsen
88 Υποστηρικτές 82 σε Κάτω Σαξωνία
Η διαδικασία του ψηφίσματος ολοκληρώθηκε.
  1. Ξεκίνησε Οκτωβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 04.11.2020 10:41

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 03.11.2020 11:48

Die Seite fordert eine Quellen Angabe zu meiner Angabe das wir 54.000 Schüler sind welche ich in Anhieb nicht finden konnte weswegen ich es verändert habe


Neue Begründung: 54.000 Wir Schüler setzen sich uns jeden Tag der Gefahr aus Corona zu bekommen, ob es auf dem Weg zur Schule ist oder auf dem Schulgelände!
Wir fordern mindestens das Szenario B so das auch wir sorgenfrei lernen können.
Wir wissen das Szenario B sinnvoller ist, da wir mehr Platz haben um den Sicherheitsabstand einzuhalten zu können.
So haben wir die Möglichkeit in einem sicheren Raum, in kleineren Klassen, lernen zu können und sorgenfreier Kontakt mit Familienmitgliedern zu haben. Es ist unmöglich Szenario A umzusetzen und die Vorgaben einzuhalten, da der Raum für solche Maßnahmen nicht gegeben ist und manche Schüler einfach nicht die Mittel haben sich so viele Masken zukaufen (Einweg Masken machen unheimlich viel Müll und verschmutzen die Umwelt!).

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 71 (71 in Niedersachsen)Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα