Kraj : Nemecko
Žiť

Günstige Gemeindewohnungen für die breite Masse nach dem Vorbild Wiens

Petícia je zameraná na
Parlament
93 93 v Nemecko
Navrhovateľ stiahol petíciu
  1. Zahájená februára 2021
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

10.05.2021 05:51 hodiny

Liebe Unterstützer,

ich bedanke mich herzlich für eure Teilnahme. Leider muss ich die Petition zurückziehen, da nicht einmal annähernd genug Unterschriften zusammengekommen sind.

Mit freundlichen Grüßen

Yvonne Stöferle


Viac o Žiť

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz