Κοινωνική πολιτική

Ihre Unterschrift für die Erhaltung des Freiwilligen Ökologischen Jahres (FÖJ) in Brandenburg

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag Brandenburg
723 Υποστηρικτικό 308 σε Βραδεμβούργο

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

723 Υποστηρικτικό 308 σε Βραδεμβούργο

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 23.11.2018
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

12/12/2019, 1:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


11/12/2018, 1:16 μ.μ.

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 2782/6 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


23/11/2018, 3:00 μ.μ.


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Brandenburg eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

11.838 Υπογραφές
135 ημέρες υπόλοιπο
3.563 Υπογραφές
53 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα