Περιοχή: Πφούλινγκεν
Κατασκευές

Kein Bauvorhaben Massenunterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose im Bereich Entensee/ Sandwiesen

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Pfullingen
143 Υποστηρικτές 102 σε Πφούλινγκεν
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 13.08.2019 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Der Gemeinderat hat abgestimmt

Ώρα 13.06.2018 15:42

Am 12.06.2016 hat der Gemeinderat Pfullingen in einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung den Bau der Massenunterkunft im Gebiet Sandwiesen zugestimmt. Unserem Wunsch, den Bau kleiner zu planen und mit weniger Menschen zu belegen, kam die Stadt nicht nach. Obwohl einige Gemeinderäte unsere Sorgen verstehen, konnten wir kein Gehör finden.
Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle, die uns unterstützt, uns Mut und Kraft zugesprochen haben.
Löschen von Unterschriften

Ώρα 17.02.2018 01:09

Wir freuen uns über Unterstützer. Es gibt viele Gründe diese Petition zu unterschreiben. Die Sorge um eine Belegung nur durch Flüchtlinge zählt hierbei auch dazu.

Wir sind aber keine Plattform für Fremdenfeindlichkeit. Unterschriften, mit fremdenfeindlichen Aussagen löschen wir.


Verantwortung

Ώρα 16.02.2018 07:51

Es war zu erwarten, dass einige diese Plattform zu fremdenfeindlichen Aufrufen nutzen werden.
Das ist nicht Standpunkt der Initiatoren!

Egal wer hier baut oder was gebaut wird:

Der Baugrund liegt im Hochwassergebiet.
Durch den Untergrund und die Erschließung wird dieses Projekt sehr teuer.
Eine Zufahrt für Bewohner und Rettungskräfte muss verantwortlich für alle geplant und gebaut werden.


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition