Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Kein Lockdown für Gastronomie, Camping und Beherbergung

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Bundestages
155 Υποστηρικτές 155 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Νοεμβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Temporäre Sperrung aufgehoben

Ώρα 20.11.2020 11:29

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 19.11.2020 07:44

Es wurden Nachweise hinzugefügt und die Formulierungen gemäß den Richtlinien geändert.


Neuer Petitionstext: Der Lockdown für verschiedene Geschäftszweige ist absolut unverständlich.
Gaststätten, Hotels und Campingplätze haben viel investiert haben die Hygienischen Anforderungen erfüllt.
Das Infektionsrisko ist in diesen Bereichen sehr gering, sodass dies kann hier keine Einschränkungen erforderlich sind.
nachgelesen werden.
[https://www.google.de/amp/s/amp.infranken.de/ratgeber/gesundheit/coronavirus/corona-ansteckung-an-diesen-orten-infizieren-sich-die-meisten-menschen-mit-covid-19-art-5100041](www.google.de/amp/s/amp.infranken.de/ratgeber/gesundheit/coronavirus/corona-ansteckung-an-diesen-orten-infizieren-sich-die-meisten-menschen-mit-covid-19-art-5100041)
Deswegen bin ich der Meinung, man sollte dort ansetzen, wo sich die meisten Leute infizieren und nicht dort, wo es laut diesem Bericht meiner Meinung nach sich kaum bemerkbar machen würde.
Auch unsere Fernfahrer haben unter den Maßnahmen zu leiden, denn arbeiten müssen sie noch, Versorgung und Hygiene wird ihnen durch die Schließungen nicht mehr ermöglicht.
Auch wenn es diesmal zu spät ist, der nächste Lockdown kommt bestimmt oder der bisherige wird verlängert

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 5 (5 in Deutschland)
Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition