Περιβάλλον

Keine Schadstoffdeponie im Naturschutzgebiet Ith!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtagspräsidentin & Petitionsausschuss de Niedersächsischen Landtages
9.000 Υποστηρικτές 7.795 σε Κάτω Σαξωνία
Ο διάλογος ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 19.02.2021 12:38

Liebe Ithianer*innen,

ich möchte Euch darüber informieren, dass unsere Petition gestern nur ganz kurz im Nds. Landtag zur Sprache kam. Und zwar ganz zu Beginn des TOPs und mit dem Hinweis, "die Fraktionen hätten sich darauf verständigt, die Petition erneut in den Petitionsausschuss zurück zu verweisen". Die Damen und Herren Landtagsabgeordneten tun sich wohl etwas schwer mit einer Entscheidung und sehen weiteren Beratungsbedarf. Das ist doch positiv, dass sie sich so intensiv mit unserem Anliegen auseinander setzen. Wir warten mal ab.

Herzliche Grüße
Britta


Nachricht zu einer abgeschlossenen Petition

Ώρα 17.02.2021 16:45

Liebe Ithianer*innen,

morgen wird unsere Petition zur abschließenden Beschlussfassung im Nds. Landtag behandelt. Im unten stehenden Link findet Ihr auch die TO. Die Petition verbirgt sich hinter dem etwas kryptischen TOP 18 und soll um 14:21 verhandelt werden.

Coronabedingt können wir nicht dabei sein und ich selbst dürfte vielleicht, kann es aber beruflich nicht einrichten.

Es gibt aber eine Live-Übertragung im Internet: www.landtag-niedersachsen.de/plenum-ausschuesse-gremien/plenum/

Ihr könnt ja mal reinschauen.

Viele Grüße
Britta


Dialog mit Petitionsempfänger beendet

Ώρα 08.10.2020 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Dialog mit dem Petitionsempfänger beendet ist.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team

Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα