Περιοχή: Landtag von Baden Württemberg
Επιτυχία
Κοινωνική πολιτική

Keine Strafe für 5 A 4 Plakate

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Landtag von Baden Württemberg
43 Υποστηρικτές
Το ψήφισμα έγινε δεκτό.
  1. Ξεκίνησε 2013
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Ανάγνωση των νέωνPetition in Zeichnung

Ώρα 27.11.2013 00:54

Hallo Ihr lieben :-)

Ich brauche eure Hilfe .. noch 5 tage bis zum ende der Petition . Ich brauche mehr Unterstützer .

Liebe grüße

Bernd


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα