Rajon : Landtag von Baden Württemberg
Sukses
Mirëqenie

Keine Strafe für 5 A 4 Plakate

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Landtag von Baden Württemberg
43 mbështetësit
Peticioni u pranua
  1. Filluar 2013
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. Sukses

Peticioni ishte i suksesshëm!

Lexoni lajmePetition in Zeichnung

në 27/11/2013 00:54

Hallo Ihr lieben :-)

Ich brauche eure Hilfe .. noch 5 tage bis zum ende der Petition . Ich brauche mehr Unterstützer .

Liebe grüße

Bernd


Më shumë për temën Mirëqenie

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani