Kraj : Landtag von Baden Württemberg
Úspech
Sociálne

Keine Strafe für 5 A 4 Plakate

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Landtag von Baden Württemberg
43
Petícia bola naplnená
  1. Zahájená 2013
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Úspech

Petícia bola úspešná!

Prečítajte si správyPetition in Zeichnung

27.11.2013 00:54 hodiny

Hallo Ihr lieben :-)

Ich brauche eure Hilfe .. noch 5 tage bis zum ende der Petition . Ich brauche mehr Unterstützer .

Liebe grüße

Bernd


Viac o Sociálne

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz