Περιοχή: Γερμανία
Κοινωνική πολιτική

Kostenlose Menstruationshygieneartikel

Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
332 Υποστηρικτές 318 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Αυγούστου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 15.06.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 29.06.2021 14:37

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen Pet 1-19-09-72-046818 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 15.06.2021 12:28


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetitionDie Petition befindet sich im Konflikt mit den Nutzungsbedingungen von openPetition

Ώρα 22.09.2020 17:21

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Petitionen, die inhaltlich gleich oder ähnlich wie bereits laufende Petitionen sind, werden nicht öffentlich gelistet, können aber weiterhin unterschrieben werden. Damit versuchen wir möglichst alle Unterschriften für ein Anliegen zu bündeln.

Es existiert bereits eine Petition zum Thema: www.openpetition.de/petition/online/kostenlose-hygieneartikel-fuer-die-monatliche-blutung-einer-frau-2


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα