Περιοχή: Λάντσχουτ
Πολιτισμός

Mehr Straßenmusik für Landshut

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Straßenverkehrsamt
49 5 σε Λάντσχουτ
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

20/12/21, 7:11 μ.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

22/10/20, 9:04 π.μ. GMT-4

Es wurden zusätzliche Informationen erarbeitet, die in den Text eingeflossen sind. An der Begründung ändert sich nicht, sie wird hierdurch nur bestärkt.


Neue Begründung: In Landshut dürfen Straßenkünstler nur einmal im Monat legalerweise, also mit Genehmigung in der Altstadt ihre Kunst darbieten, ein Künstler pro Tag.
Diese Regelung ist allerdings nicht in der Sicherheitssatzung der Stadt Landshut festgeschrieben.
Dieses Vorgehen führt dazu, dass Straßenkünstler ihre Kunst nicht als unterstützende Einnahmequelle nutzen können.
Zudem sind die Plätze für Genehmigungen angeblich schon Wochen im Voraus ausgebucht, sodass man das Wetter nicht in seinen Auftritt einplanen kann. Wenn es am gewählten Tag nass und/oder kalt ist, gibt es keine Möglichkeit zum Verschieben der Genehmigung, für diesen Monat erlischt sie ganz einfach.
Das Kuriose daran ist, dass man in Landshut kaum Straßenkünstler sieht, obwohl angeblich jeden Tag eine Genehmigung ausgeteilt wird.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 35 (4 in Landshut)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα