Οικογένεια

Nds: RÜCKERSTATTUNG DER ELTERNBEITRÄGE FÜR KINDERTAGESEINRICHTUNGEN WÄHREND DES SARS-CoV-2-SHUTDOWNS

Η αναφορά απευθύνεται σε
Präsidenten des Niedersächsischen Landtages
121 Υποστηρικτές 104 σε Κάτω Σαξωνία
Το ψήφισμα δεν έγινε αποδεκτό.
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 30.07.2020
  4. Διάλογος
  5. Ολοκληρώθηκε

Rückmeldung des Ausschusses

Ώρα 26.08.2020 13:59

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen 01986/11/18 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

Ώρα 30.07.2020 11:53


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss von Niedersachsen eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Änderungen an der Petition

Ώρα 19.03.2020 15:32

„(wie Krippen, Tagesmütter, KiTas, Kindergärten, Hortbetreuung)“ wurde entfernt, da es dadurch zu Missverständnissen kommen kann.


Neue Begründung: Durch die Schließung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (wie Krippen, Tagesmütter, KiTas, Kindergärten, Hortbetreuung) als Maßnahme zur Eindämmung des Coronavirus stehen viele Eltern vor der Frage, wie sie Kinderbetreuung und Beruf vereinbaren können.
Reduzierung der Arbeitszeit, unbezahlte Urlaubstage oder Einzelbetreuung der Kinder haben große finanzielle Einbußen zur Folge.
Eine Notbetreuung wie angekündigt, wird dies für viele Familien nicht vermeiden können. Zudem bleiben die monatlichen Elternbeiträge für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege gleich hoch. Dies bringt viele Familien in eine prekäre finanzielle Situation.

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 10 (10 in Niedersachsen)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Οικογένεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition