Tvoření

Petition gegen das Englisch listening Abitur 2021 in BW.

Petice je adresována
Bildungsministerin Theresa Schopper
27 25 v Bádensko-Württembersko
Navrhovatel byl stažen
  1. Zahájena května 2021
  2. Sbírka byla dokončena
  3. Předloženy
  4. Dialog
  5. Neúspěšný

Více o tomto tématu Tvoření

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International