Vzdelanie

Petition gegen das Englisch listening Abitur 2021 in BW.

Petícia je zameraná na
Bildungsministerin Theresa Schopper
27 25 v Bádensko-Württembersko
Navrhovateľ stiahol petíciu
  1. Zahájená mája 2021
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

Viac o Vzdelanie

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz