Utdannelse

Petition gegen das Englisch listening Abitur 2021 in BW.

Kampanje tas opp
Bildungsministerin Theresa Schopper
27 støttespillere 25 inn Baden-Württemberg
Kampanjen ble trukket tilbake av ansvarlig
  1. Startet mai 2021
  2. Samlingen er ferdig
  3. Innsendt
  4. Dialog
  5. Mislyktes

Mer om dette emnet Utdannelse

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå