Περιοχή: Torgau
Κατασκευές

Rettet den historischen Bahnhof von Torgau aus 1872

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadträte von Torgau
1.591 Υποστηρικτές 733 σε Torgau
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 03.02.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 15.02.2021 21:07

Προβολή εγγράφου

Am Sonntag zur Mahnwache haben wir noch einmal 47 Unterschriften gesammelt und extra noch 21 somit 68 neue Unterschriften gegen den geplanten Abriss.. Viele können nicht verstehen warum der Bahnhof abgerissen werden soll? Auch zufällige Außenstehende schütteln mit dem Kopf, was habt Ihr nur für Stadtväter? Wir haben uns deshalb entschlossen einen Bittbrief an die Staatskanzlei zu schreiben. Wir bitten alle Unterstützer das auch zu tun. Denn in Oschatz ging es auch und der war in einem schlechteren Zustand.
An den Ministerpräsidenten Herrn Kretschmer
Archivstr. 1
01067 Dresden
Bitte jeder der für den Erhalt des alten Bahnhofes ist, schreiben an die Staatskanzlei !!!


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 10.02.2021 21:20

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Torgau wir möchten am Sonntag noch einmal eine Mahnwache gegen den geplanten Abriss des Torgauer Bahnhofes stellen. Nach den geltenden Regeln mit Abstand und Achtsamkeit. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Bitte Warm anziehen, im Doppelten Sinn. Wir sammeln weiter Unterschriften nur von Torgauern und den OT, weil wir den Einwohnerantrag nach §23 Sächs.GemO, stärken wollen. Jeder hat nur eine Unterschrift, d.h. wer schon unterzeichnet hat kann nicht mehr unterschreiben. Kommen aber gern. Wir wollen am 18.02.2021 einen Förderverein gründen. Bitte melden unter WIR@IG-Bahnhoftorgau.de
Danke IG Sprecher Reinhard Wehner


Die Petition wurde eingereicht

Ώρα 03.02.2021 21:17

Liebe Unterstützer/innen der Petition heute am 3.02. haben wir erfolgreich den Einwohnerantrag nach § 23 der SächsGemO, öffentlich an die ÒBM abgegeben. Die gute Lokalzeitung und TV Torgau waren anwesend. Mit insgesamt 1593 Unterschriften aus Torgau und Landesweit.
Jetzt wird die Liste vom EWO geprüft und bearbeitet.
IG Bahnhof Torgau -WIR
Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα