Περιοχή: Βόννη
Πολιτισμός

Rettet die freie Kultur in Bonn.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Katja Dörner
449 Υποστηρικτικό 302 σε Βόννη

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

449 Υποστηρικτικό 302 σε Βόννη

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

06/05/2022, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


11/11/2020, 2:24 μ.μ.

Wir haben den bisherigen Begriff der "Hochkultur" ersetzt durch " städtische institutionell geförderten Kultureinrichtungen (z.B. Oper, Theater, Orchester etc) und deren Mitarbeiter/innen." Der Grund ist, dass sich Unterstützer sich an diesem Begriff gestört haben, da er missverstanden werden könnte. Daher haben wir den Begriff gestrichen und ersetzt. Damit wird unser Ziel nicht geändert oder infrage gestellt. Wir hoffen, dass sich durch diese Änderungen noch mehr Bürger/innen an dieser Petition beteiligen werden.


Neuer Petitionstext: Die städtische Hochkultur ist institutionell geförderten Kultureinrichtungen (z.B. Oper, Theater, Orchester etc) und deren Mitarbeiter/innen.sind trotz der Corona Krise nicht in ihrem Bestand gefährdet. Alleine das Kurzarbeitergeld entlastet den Kulturetat um mehrere Millionen. Ganz anders ist die Lage für die freien Kulturträger.
Viele Künstler erleiden dramatische Einkommensverluste. Freie Träger sind ebenfalls existenzbedroht. Der städtische Etat zu Unterstützung dieser Gruppen ist verschwindend klein.
**Wir fordern, dass dieser erheblich aufgestockt wird, mindestens auf 1 Million € in diesem Jahr.**
Die Verteilung sollte prozentual zu den Einkommensverlusten erfolgen. Wir beabsichtigen daher, einen Bürgerantrag zu stellen.
Wollt ihr uns unterstützen?

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 234 (158 in Bonn)


11/11/2020, 11:07 π.μ.

Im Text wurde ein Schreibfehler korrigiert. Es muss heißen "Kulturetat".


Neuer Petitionstext: Die städtische Hochkultur ist trotz der Corona Krise nicht in ihrem Bestand gefährdet. Alleine das Kurzarbeitergeld entlastet den Kulturetage Kulturetat um mehrere Millionen. Ganz anders ist die Lage für die freien Kulturträger.
Viele Künstler erleiden dramatische Einkommensverluste. Freie Träger sind ebenfalls existenzbedroht. Der städtische Etat zu Unterstützung dieser Gruppen ist verschwindend klein.
**Wir fordern, dass dieser erheblich aufgestockt wird, mindestens auf 1 Million € in diesem Jahr.**
Die Verteilung sollte prozentual zu den Einkommensverlusten erfolgen. Wir beabsichtigen daher, einen Bürgerantrag zu stellen.
Wollt ihr uns unterstützen?

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 229 (155 in Bonn)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

10.123 Υπογραφές
11 ημέρες υπόλοιπο
3.212 Υπογραφές
73 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα