Περιοχή: Γερμανία
Εικόνα της αναφοράς Stoppt die geplante „Bundes-Notbremse
Υγεία

Stoppt die geplante „Bundes-Notbremse" in ihrer jetzigen Form

Η αναφορά απευθύνεται σε
Mitglieder des Deutschen Bundestages
2.305 2.263 σε Γερμανία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Απριλίου 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

19/4/22, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Petition in Zeichnung - Vielen Dank für Ihre Unterstützung / Weitere Möglichkeiten

19/4/21, 1:24 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende der Petition,

da heute der letzte Tag der Petition ist, möchte ich mich herzlich für die zahlreichen Unterzeichnungen bedanken. Leider werden wir das Ziel von 50000 Unterschriften wohl nicht mehr erreichen. Gleichwohl zeigen diese und andere Petitionen die besondere Brisanz des Themas auf und offenbaren, dass es weiteren öffentlichen Druck auf die politischen Akteure bedarf ihrer Verpflichtung gegenüber der gesamten Bevölkerung verantwortlich nachzukommen.

Ich persönlich habe soeben die Petition "Änderungen des Infektionsschutzgesetzes seit dem 27.3.2020 mit sofortiger Wirkung zurückzunehmen" (www.openpetition.de/petition/online/aenderungen-des-infektionsschutzgesetzes-seit-dem-27-3-2020-mit-sofortiger-wirkung-zurueckzunehmen) unterzeichnet und würde mich freuen, wenn Sie dies auch in Betracht ziehen.

Hochachtunsgvoll
Prof. Asvin Goel


Änderungen an der Petition

14/4/21, 7:10 π.μ. GMT-4

Der Titel der Petition wurde verkürzt zur Vereinfachung.


Neuer Titel: Stoppt die geplante Novellierung des Infektionsschutzgesetzes„Bundes-Notbremse" in ihrer jetzigen Form
Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 30 (30 in Deutschland)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα