Περιοχή: Γερμανία
Μετανάστευση

Vereinfachung des Asylverfahrens

Η αναφορά απευθύνεται σε
Petitionsausschuss des Bundestages
62 Υποστηρικτικό 62 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

62 Υποστηρικτικό 62 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

20/08/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


19/08/2021, 7:34 μ.μ.

Ich habe die Petition (geringfügig verändert) im März auch beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht.Vor wenigen Tagen erhielt ich die Nachricht, dass darüber noch nicht entschieden sei. Meine Einschätzung ist weiterhin, dass mein Vorschlag sowohl den Interessen vieler Flüchtlinge als auch denen unseres Landes besser dienen würde als das derzeit praktizierte Asylverfahren. Schöne Grüße, Clemens Niemann


26/05/2021, 11:07 μ.μ.

Ich habe die Petition "Vereinfachung des Asylverfahrens" in leicht veränderter Form beim Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Sie erhielt dort im März die Nummer Pet 1-19-06-99999-045310 . Clemens Niemann


Περισσότερα για αυτό το θέμα Μετανάστευση

16.112 Υπογραφές
60 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα