Περιοχή: Αννόβερο
Περιβάλλον

Wir fordern: Kleingärten an der Schulenburger Landstraße sollen keine Kündigung erhalten

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadtrat Hannover
1.023 718 σε Αννόβερο
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

11/9/20, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


17.07.2019 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Kleingärtner wehren sich mit Petition gegen Rausschmiss


Änderungen an der Petition

14/7/19, 9:31 π.μ. GMT-4

Titel geändert


Neuer Titel: Wir fordern: Kleingärten an der Schulenburger Landstraße erhalten – Keine Kündigung
sollen keine Kündigung erhalten

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 212 (131 in Hannover)


Änderungen an der Petition

13/7/19, 12:07 μ.μ. GMT-4

Überschrift geändert


Neuer Titel: Wir fordern: Hannovers Kleingärten an der Schulenburger Landstraße erhalten – Keine Kündigung für die Kleingärten
Kündigung

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 129 (81 in Hannover)


Änderungen an der Petition

13/7/19, 8:21 π.μ. GMT-4

Wir haben den Titel verändert, weil er so gewirkt hat, als ob die Kündigung schon vom Tisch sei beim Posten in den sozialen Netzwerken


Neuer Titel: Wir fordern: Hannovers Kleingärten erhalten – Keine Kündigung für die Kleingärten an der Schulenburger Landstraße
Kleingärten

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 67 (40 in Hannover)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα