Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Wir sind keine Ehrenpflegas

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn & Bundesfamilienministerin Franziska Giffey
12.654 12.565 σε Γερμανία
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 01.12.2021
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Rückmeldung des Ausschusses

26/1/22, 6:25 π.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,

das Anliegen wurde an den zuständigen Petitionsausschuss weitergeleitet und hat das Geschäftszeichen Pet 3-20-17-10301-001446 erhalten. Wir werden Sie auf dem Laufenden halten und regelmäßig über Neuigkeiten informieren.


Petition eingereicht - Danke für die Unterstützung!

1/12/21, 6:18 π.μ. GMT-5


openPetition hat die von Ihnen unterstützte Petition offiziell im Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages eingereicht. Jetzt ist die Politik dran: Über Mitteilungen des Petitionsausschusses werden wir Sie auf dem Laufenden halten und transparent in den Petitionsneuigkeiten veröffentlichen.

Als Bürgerlobby vertreten wir die Interessen von Bürgerinnen und Bürgern. Petitionen, die auf unserer Plattform starten, sollen einen formalen Beteiligungsprozess anstoßen. Deswegen helfen wir unseren Petenten, dass ihre Anliegen eingereicht und behandelt werden.


Mit besten Grüßen,
das Team von openPetition


Petition in Zeichnung - Aktion: Post teilen

9/11/20, 7:03 π.μ. GMT-5

Liebe Unterstützende,

machen Sie mit? Damit noch mehr Menschen von der Petition erfahren, haben wir von openPetition einen Post auf Facebook und Twitter veröffentlicht - bitte teilen, teilen, teilen:

+++ Auf Facebook teilen: www.facebook.com/openPetition/posts/3435429123221946

+++ Auf Twitter teilen: twitter.com/openPetition/status/1324377496343711746

Jedes “Gefällt mir” (Like), aber vor allem geteilte Inhalte (Shares) sorgen dafür, dass noch mehr Menschen von der Petition erfahren. Die Petition kann auch in Facebook-Gruppen geteilt werden. Wer nicht in den Sozialen Netzwerken ist, kann gerne per WhatsApp oder E-Mail Freunde, Bekannte und die Familie auf die Petition hinweisen.

+++ Kurzlink: openpetition.de/!keinehrenpflega

Vielen Dank für das Engagement!


31.10.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Daumen runter: Kritik an kostspieliger Videokampagne der Bundesregierung für Pflegeberufe20.10.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

„Ehrenpflegas macht den Pflegeberuf lächerlich“


19.10.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

DBfK distanziert sich von "Ehrenpflegas"


19.10.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Webserie "Ehrenpflegas"


19.10.2020 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Oh, ihr lieben Pflegekräfte


Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα