Περιοχή: Pasewalk
Κατασκευές

Zum Erhalt des architektonischen Kontrapunktes im Baukörper der neuen Kita Pasewalk!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeisterin Sandra Nachtweih
20 11 σε Pasewalk
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

30/3/15, 1:44 μ.μ. GMT-4

Kein Erhalt von historischer Bausubstanz in Pasewalk!

Werte Unterstützer,

leider müssen wir mitteilen, dass unsere vielen Aktionen bei der Bürgermeisterin und den Behörden keine Unterstützung fand.

Die Kommunalaufsicht des Landkreises Vorpommern-Greifswald sieht keine Verletzung in der Antragstellung der CDU. Die Bürgermeisterin hätte Widerspruch einlegen können, wollte aber nicht, da sie den Abriss unterstützt. Die Denkmalschutzbehörde fand das Portal nicht wertvoll genug, um es in die Denkmalschutzliste aufzunehmen. Das Verwaltungsgericht Greifswald konnte keinen Abrissstopp verfügen...

Ausführliche Hintergrundinformationen unter www.wirinpasewalk.de/kein-erhalt-von-historischer-bausubstanz-in-pasewalk .

An dieser Stelle danken wir nochmals allen 388! Unterstützern, die sich in der kurzen Zeit mit Ihrer Unterschrift (on- oder offline) an unserem Kampf zur Erhaltung historischer Bausubstanz beteiligt haben.

Ihre Wählerinitiative "Wir in Pasewalk"
www.wirinpasewalk.de


Περισσότερα για αυτό το θέμα Κατασκευές

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα