Περιοχή: Κλάινμαχνοφ
Περιβάλλον

Für den Erhalt des grünen Machnower Busches

Η αναφορά απευθύνεται σε
Bürgermeister Michael Grubert und Gemeindevertretung
1.304 Υποστηρικτές 791 σε Κλάινμαχνοφ
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
 1. Ξεκίνησε 2018
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Wir wollen den Machnower Busch in seiner Gesamtheit als Grünfläche erhalten und vor jeglicher Bebauung schützen. Noch im diesem Sommer könnten die Gemeindevertreter in einer der nächsten Sitzungen der Gemeindevertretung eine Bebauung des Machnower Busches ermöglichen.

Αιτιολόγηση

Der Machnower Busch ist eine der letzten nicht bebauten zusammenhängenden Grüngebiete mit einem schützenwerten Tier und Pflanzenbestand in Kleinmachnow. Das Gebiet übernimmt die Funktion eines wichtigen, natürlichen Luftfilters für unsere Gemeinde.

Hintergrundbericht & Bild: Brandenburg Aktuell (rbb) https://www.ardmediathek.de/tv/Brandenburg-aktuell/Bauland-im-Machnower-Busch/rbb-Fernsehen/Video?bcastId=3822126&documentId=53883062

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Frank Dombrowski από Kleinmachnow
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

 • Petitionsempfänger antwortet nicht

  στον/-ην/-ο 10.09.2020

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Die Petition wurde eingereicht

  στον/-ην/-ο 09.09.2019

  Info zu Bebauungsplanungen im Buschgrabengebiet
  Initiative Grüner Buschgraben
  Öffentliche Auslegung des "2. Entwurfes der 11. Änderung KLM-FNP-11 für Flächen im Bereich Verlängerung Wolfswerder"

  Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
  liebe Nachbarn,

  auf der Basis eines Beschlusses der Gemeindevertretung (GV) zur Zukunft des in der Skizze bezeichneten Gebietes sind die Planungsunterlagen im Rathaus ausgelegt worden und können dort eingesehen werden.

  Sie können auch unter
  www.kleinmachnow.de/staticsite/staticsite2.php?menuid=545&topmenu=479
  heruntergeladen werden.

  Zusammengefasst sieht die Änderung des FNP vor, dass die Areale 1369 und 1329 (jetzige Pferdekoppel) als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung... παρακάτω

 • openPetition hat heute eine Erinnerung an die gewählten Vertreter im Parlament Gemeindevertretung geschickt, die noch keine persönliche Stellungnahme abgegeben haben.

  Bisher haben 1 Parlamentarier eine Stellungnahme abgegeben.

  Die Stellungnahmen veröffentlichen wir hier:
  www.openpetition.de/petition/stellungnahme/fuer-den-erhalt-des-gruenen-machnower-busches

Συζήτηση

Das jetzt als im Außenbereich liegend bezeichnete und damit vor Bebauung geschützte Areal des Buschgrabengebietes ist ein wichtiges ökologisches Gebiet und würde durch Bebauung jeglicher Art weitgehend vernichtet werden. Ökologie ist vorrangig vor den Interessen von Grunsdstückseigentümern, Baurecht für Grundstücke zu erreichen, was es bisher für diese Grundstücke zu keinem Zeitpunkt gab.

Für das Grundstück Am Rund 16 in Kleinmachnow wurde eine Baugenehmigung am 21.08.1939 vom Landrates des Kreises Teltow erteilt. Aus dem Lageplan, der Bestandteil der Baugenehmigung ist, ist ersichtlich, dass auf dem Nachbargrundstück (Am Rund 14, Flurstück 548, ehemals Eigentümer Wilhelm Karpenstein) damals schon ein Wohnhaus gestanden hat. Dieses ist aber Ende des Krieges zerstört worden. Für den Bereich Wolfswerder / Am Rund wurde im Juni 1938 vom Landrat des Kreises Teltow eine Wohnsiedlungsgenehmigung erteilt. Im April 1940 wurde eine Wasserzuleitung gelegt.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Περιβάλλον

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition