Περιοχή: Delitzsch
Κοινωνική πολιτική

Für ein familienfreundliches Sportbad mit Sauna in Delitzsch

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadtrat Delitzsch
843 Υποστηρικτικό 604 σε Delitzsch
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
843 Υποστηρικτικό 604 σε Delitzsch
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
 1. Ξεκίνησε 2020
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβλήθηκε την 28.02.2020
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Delitzsch hat eine einmalige Chance für ein familienfreundliches Ganzjahresbad. Seit 18 Monaten wird an dem neuen Sportbad mit Sauna in der Sachsenstraße geplant. Für die Planung wurden bereits viele hunderttausend Euro ausgegeben.

Wir wollen erreichen, dass dieses Sportbad mit Sauna gebaut wird.

http://www.pro-sportbad.de

Αιτιολόγηση

Von Teilen des Delitzscher Stadtrats ist beabsichtigt, diese Planung zu begraben und stattdessen auf dem Gelände des Elberitzbades ein wesentlich kleineres, für Familien unfreundliches Winterschwimmbecken zu errichten.

Bei aller Zuneigung für das Elberitzbad besteht die ernste Gefahr, dass Delitzsch aufgrund festgestellter Risiken, die bereits 2018 zur Entscheidung für den neuen Standort Sachsenstraße führten, am Ende ganz ohne Bademöglichkeit dasteht.

Es ist von Teilen des Stadtrates beabsichtigt, in völliger Unkenntnis belastbarer Bau- und Betriebskosten sowie ohne Konzept eine Entscheidung für die nächsten 30 Jahre zu treffen.

Damit wird das Projekt um Jahre zurück geworfen und Steuergelder verschwendet.

Wir treten für ein familienfreundliches und ökologisch nachhaltiges Sportbad mit Sauna in der Sachsenstraße ein.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Σύνδεσμος προς την αναφορά

Εικόνα με κωδικό QR

Δελτίο αποκοπής με κωδικό QR

κατεβάσετε (PDF)

Νέα

 • Petitionsempfänger antwortet nicht

  στον/-ην/-ο 01.03.2021

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Die Petition wurde eingereicht

  στον/-ην/-ο 28.02.2020

  Liebe Unterstützer,

  wir haben gekämpft und verloren.

  Es tut uns sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unsere Petition von der Mehrheit des Delitzscher Stadtrates schlichtweg ignoriert worden ist.

  Die Mehrheit der Stadträte hat in namentlicher Abstimmung das Ende des Planung für das familienfreundliche Sportbad mit Sauna in der Sachsenstraße beschlossen. Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt, eine neue Planung durchzuführen für eine reine Schwimmhalle ohne Kinderschwimmbecken. Diese Schwimmhalle soll mit klarer Präferenz auf dem Gelände des Elberitzbades entstehen.

  Damit sind unsere Befürchtungen wahr geworden. Die vorhandene Planung wird verworfen ohne eine neue Planung zu haben. Man hat sich seitens der Antragsteller auch nicht... παρακάτω

 • Liebe Unterstützer,

  heute endet die Zeichnungsfrist unserer Petition. Sie wurde Dank Ihrer Unterstützung zu einem großen Erfolg. Wir haben weit mehr als die geplanten 500 Unterschriften gesammelt. Mittlerweile sind wir bei über 800 Unterschriften und damit ist klar, dass sich viele Delitzscher ein familienfreundliches Sportbad mit Sauna wünschen.

  Heute findet die Stadtratssitzung statt, in der Freie Wähler, BI Menschenskinder, Grüne, AfD sowie Teile der CDU das Ende der Sportbadplanung in der Sachsenstraße beschließen wollen.

  Deshalb übergeben wir heute die Unterschriften an den Oberbürgermeister und fordern alle Fraktionen auf, diesen unsinnigen Beschluss nicht zu fassen. Wenn man die Variante am Elberitzbad noch einmal prüfen will, dann... παρακάτω

Συζήτηση

Die Lage in der Sachsenstraße eignet sich auch besser wegen ihrer Lage in der Nähe der Stadtwerke Delitzsch. Dort steht ein BHKW, von dem Wäre sehr günstig abgegeben werden kann. Das senkt die Energiekosten im Vergleich zum Elberitzbad.

Wer kann sich den die Eintrittsgelder leisten? Eine Familie mit 2 und mehr Kindern bestimmt nicht. Und wer von den Befürwortern war den schon mal im Freibad.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Κοινωνική πολιτική

24.133 Υπογραφές
4 ημέρες υπόλοιπο
11.012 Υπογραφές
221 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα