Mieszkańcy Kobylanki w Zachodniopomorskim (niem. Kublank, w byłym powiecie Greifenhagen) protestują przeciwko planom lokalnych władz odnośnie zmiany terenu byłego niemieckiego cmentarza w tereny parkowe. Cmentarz w Kobylance użytkowany był również w latach powojennych, aż do roku 1961, kiedy to został oficjalnie zamknięty.  W roku 1988 na terenie cmentarza utworzono lapidarium: http://encyklopedia.szczecin.pl/wiki/Lapidarium_(Kobylanka) Internetowa strona gminy Kobylanka podkreśla unikalność wspomnianego lapidarium jako atrakcji turystycznej, jedynej tego typu na terenie Ziemii Stargardzkiej z następującymi elementami: · 80 krzyży żeliwnych, · 6 kompletnych ogrodzeń żeliwnych, · 6 głazów nagrobnych, · 3 krzyże z nagrobków dziecięcych, · 8 płyt nagrobnych dziecięcych. 

Na stronie lazowski.szczecin.art.pl/kobylanka/ dostępne są dodatkowe informacje dotyczące cmentarza. Jakiekolwiek formy ingerencji w funkcje cmentarza w Kobylance są niedopuszczalne i niezgodne z polskim prawem, prawo to bowiem nakazuje ochronę cmentarzy bez względu na ich obecny stan zachowania. 

Begründung

Uzasadnienie: Lokalne władze Kobylanki podważają również historyczny fakt istnienia w tej lokalizacji niemieckiego cmentarza. Załączony link ze starymi mapami miejscowości nie pozostawia żadnych wątpliwości i obala twierdzenia władz:  igrek.amzp.pl/result.php?cmd=pt&locsys=1&uni=-728050&box=0.0001&hideempty=on W 2016 roku firma Ossgen ze Szczecina przeprowadziła badania georadarowe na terenie cmentarza. W omówieniu badań firma podkreśliła, że " cała zachowana powierzchnia cmentarza założona jest grobami". Cmentarz w Kobylance jest wartościową historyczno-kulturową własnością mniejszosci niemieckiej w Polsce oraz polskich mieszkańców regionu i jako taki winien być chroniony i zachowany. W imieniu wszystkich sygnatariuszy.  

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

Diese Petition wurde bereits in folgende Sprachen übersetzt

Neue Sprachversion

Neuigkeiten

Pro

Noch kein PRO Argument.

Contra

Noch kein CONTRA Argument.