Υγεία

Patientensicherheit verbessern - Ärztliche Arbeitszeit konsequent kontrollieren

Η αναφορά απευθύνεται σε
Landesregierung des Landes Baden-Württemberg & Ministerpräsident Winfried Kretschmann
21.844 Υποστηρικτές 9.919 σε Βάδη-Βυρτεμβέργη
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Σεπτεμβρίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz und gegen die Arbeitszeitregelungen in Tarifverträgen für den ärztlichen Dienst sind in nahezu allen Kliniken in Baden-Württemberg - seien es private, kirchliche oder öffentliche Krankenhäuser - zu beobachten.

Die besten gesetzlichen Regelungen und gut ausgehandelten Tarifverträge verfehlen ihre Wirkung, wenn sie nicht eingehalten werden.

Auch auf Patientinnen und Patienten wirken sich die Verstöße gegen das Arbeitszeitgesetz im ärztlichen Dienst in den Krankenhäusern in Baden-Württemberg negativ aus. Eine Vielzahl wissenschaftlicher Studien belegt z.B., dass die Gefahr von Unfällen am Arbeitsplatz mit der Arbeitsdauer korreliert. Je länger man arbeitet, desto größer ist auch die Gefahr, Fehler zu begehen.

Die öffentliche Hand hat die gesetzliche Pflicht, die Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes zu überprüfen. Insbesondere in Baden-Württemberg wurde diese Verpflichtung in den vergangenen Jahren massiv vernachlässigt. Dies wollen wir ändern.

Wir fordern die Landesregierung von Baden-Württemberg auf, von der rein anlassbezogenen Überprüfung von Arbeitszeitgesetzverstößen im ärztlichen Dienst in den Krankenhäusern erst nach individuellen Anzeigen durch Ärztinnen und Ärzte abzurücken und regelmäßige, anlassunabhängige Kontrollen im ärztlichen Dienst in den Krankenhäusern Baden-Württembergs durchzuführen.

Αιτιολόγηση

Den Patientinnen und Patienten zu helfen, steht im Mittelpunkt der ärztlichen Tätigkeit. Durch die Einhaltung der Höchstgrenzen des Arbeitszeitgesetzes und der tarifvertraglichen Regelungen werden Ärztinnen und Ärzte entlastet. Patientinnen und Patienten wollen von gesunden und ausgeruhten Ärztinnen und Ärzten behandelt werden, die auch genügend Zeit für sie haben.

Durch die regelmäßige Kontrolle der Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes im ärztlichen Dienst in den Krankenhäusern wird somit durch die mittelbare Entlastung der Ärztinnen und Ärzte auch den Patientinnen und Patienten geholfen.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Marburger Bund Baden-Württemberg από Kirchheim unter Teck
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Die Forderung nach Einhaltung des Arbeitszeitgesetzes ist ein Instrument, die Arbeitgeber ihrer Pflicht nachkommen zu lassen, für angemessene Rahmenbedingungen zu sorgen. Dazu gehören ausreichend Personal, Organisation, verantwortliches Handeln der Vorgesetzten. Nur wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zumutbar sind, darf im Ausnahmefall vom Arbeitszeitgesetz abgewichen werden. Die Arbeit im Krankenhaus steuert jedoch auf einen Dauer-Ausnahmezustand zu.

Eine Gefahr sehe ich v.a. darin, dass der Arbeitsdruck während der dann einzuhaltenden Arbeitszeit enorm wird, denn wird es mehr Ärzte geben, wenn die ganzen Überstunden "wegfallen"? Ich z.B. mache lieber Überstunden und bin dabei entspannt, als dass ich völlig gestresst darauf achten muss, die Zeiten einzuhalten und während dieser Zeit alles irgendwie geregelt zu bekommen - wobei ich hier völlig damit d'accord gehe, dass Schichten > 12h niemandem auf die Dauer guttun. Doch wie könnten die Arbeitnehmer besser vor noch mehr Zeitdruck oder sonstigen Schlupflöchern geschützt werden?

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition