Πολιτισμός

Rettet die Schulmusik!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerium für Kultus, Jugend, Sport Baden-Württemberg
24.159 Υποστηρικτές 22.025 σε Βάδη-Βυρτεμβέργη
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε Ιουλίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Wir fordern für das Singen und Musizieren in den Schulen Baden-Württembergs ein verantwortungsvolles Hygienekonzept, vergleichbar anderen Bundesländern wie z.B. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Berlin. Der BMU bietet hier seine konstruktive Mitarbeit an.

Αιτιολόγηση

Das Verbot von Singen und Musizieren bedroht den Musikunterricht und die musikalischen Arbeitsgemeinschaften.

Mit Bestürzung und Befremden haben wir den Erlass des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 07.07.2020 zur Kenntnis genommen.

Laut den Formulierungen ist im Musikland Baden-Württemberg das Singen in geschlossenen Räumen einer Schule kategorisch verboten, ebenso das Spielen von Blasinstrumenten. Ohne Fachpraxis ist ein zeitgemäßer Musikunterricht nicht möglich. Durch das Verbot jahrgangsüber-greifender Gruppen sind außerdem über Jahre gewachsene Musik-Arbeitsgemeinschaften wie Chöre und Orchester in ihrer Existenz massiv bedroht.

"Wenn wir Kindern und jungen Menschen die Chance nehmen, selber zu musizieren und sich musikalisch zu bilden, dann berauben wir sie sehenden Auges um eine wesentliche Möglichkeit ihres Lebens. Mit Recht spricht man bereits von "musikalischer Versteppung" in Familien und Kindergärten, mit Recht wird angeprangert, dass der schulische und außerschulische Musikunterricht dramatisch verringert wird." (Johannes Rau, Bundespräsident a.D., 2003)

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , BMU-LV Baden-Württemberg από Rechberghausen
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

In Laienchören außerhalb der Schulen ist das Singen mit Abstand erlaubt. Warum also sollte Singen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht auch an Schulen möglich sein?

Das Risiko einer Übertragung von Covid-19 in geschlossenen Räumen durch das Singen könnte immens hoch sein. Man muss das Singen ja nicht ganz weglassen, aber was spricht gegen Singen im Freien?

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition