Πολιτισμός

Rettet die Schulmusik!

Η αναφορά απευθύνεται σε
Ministerium für Kultus, Jugend, Sport Baden-Württemberg
23.688 Υποστηρικτές 21.624 σε Βάδη-Βυρτεμβέργη
100% του 21.000 για απαρτία
 1. Ξεκίνησε 14/7/2020
 2. Συλλογή ακόμα 5 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

Wir fordern für das Singen und Musizieren in den Schulen Baden-Württembergs ein verantwortungsvolles Hygienekonzept, vergleichbar anderen Bundesländern wie z.B. Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Berlin. Der BMU bietet hier seine konstruktive Mitarbeit an.

Αιτιολόγηση

Das Verbot von Singen und Musizieren bedroht den Musikunterricht und die musikalischen Arbeitsgemeinschaften.

Mit Bestürzung und Befremden haben wir den Erlass des Kultusministeriums Baden-Württemberg vom 07.07.2020 zur Kenntnis genommen.

Laut den Formulierungen ist im Musikland Baden-Württemberg das Singen in geschlossenen Räumen einer Schule kategorisch verboten, ebenso das Spielen von Blasinstrumenten. Ohne Fachpraxis ist ein zeitgemäßer Musikunterricht nicht möglich. Durch das Verbot jahrgangsüber-greifender Gruppen sind außerdem über Jahre gewachsene Musik-Arbeitsgemeinschaften wie Chöre und Orchester in ihrer Existenz massiv bedroht.

"Wenn wir Kindern und jungen Menschen die Chance nehmen, selber zu musizieren und sich musikalisch zu bilden, dann berauben wir sie sehenden Auges um eine wesentliche Möglichkeit ihres Lebens. Mit Recht spricht man bereits von "musikalischer Versteppung" in Familien und Kindergärten, mit Recht wird angeprangert, dass der schulische und außerschulische Musikunterricht dramatisch verringert wird." (Johannes Rau, Bundespräsident a.D., 2003)

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , BMU-LV Baden-Württemberg από Rechberghausen
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

In Laienchören außerhalb der Schulen ist das Singen mit Abstand erlaubt. Warum also sollte Singen unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln nicht auch an Schulen möglich sein?

Das Risiko einer Übertragung von Covid-19 in geschlossenen Räumen durch das Singen könnte immens hoch sein. Man muss das Singen ja nicht ganz weglassen, aber was spricht gegen Singen im Freien?

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 9 λεπτά

  Ich bin Chorsängerin und finde die frühzeitige Heranführung von Schulkindern an das Thema Musik extrem wichtig.

 • πρίν 15 λεπτά

  Da ich selber Musiklehrerin bin, weiß ich, wie wichtig das Musizieren für die Kinder ist. Und ich selber habe darunter gelitten, vier Monate mein Fach nicht unterrichten zu können.

 • πρίν 2 ώρα/-ες

  Ich bin selber als Amateur-Musiker betroffen und kenne viele Schulmusiker und Menschen, die in Chören singen.

 • πρίν 5 ώρα/-ες

  Musik ist NICHT die schönste Nebensache der Welt, sondern trägt u.a. wesentlich zur Persönlichkeitsbildung bei!

 • πρίν 5 ώρα/-ες

  Recht auf freie und gemeinsame Ausübung von Musik unter Beachtung von notwendigen gesundheitlichen Vorkehrungen.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/rettet-die-schulmusik/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα