Kulturë

1. Schiller-Oper Resolution!

Kërkuesi jo publik
Peticioni drejtohet tek
Senat Hamburg
5.114 mbështetësit 2.571 në Hamburg-Mitte
Kërkuesi nuk e ka paraqitur peticionin.
  1. Filluar 2017
  2. Mbledhja mbaroi
  3. Paraqitur
  4. Dialog
  5. I dështuar

kurs kohe

5.114

Nënshkrime totale

2.571

nënshkrimet Hamburg-Mitte

3

Nënshkrimet në ditë mesatarisht

23.07.2017

dita më e suksesshme e peticionit

Afiniteti ndaj temës. Çfarë ka të ngjarë të zbatohet?

55%

Интересуват се от темата

24%

Чувстват се отговорни

32%

Бих искал да бъда информиран за резултата

20%

Помогнете за разпространението на загрижеността

Shpërndarja gjeografike e nënshkrimeve

99%

vjen nga Gjermania

89%

vjen nga Hamburgu

1%

vjen nga Kreis Pinneberg

0%

vjen nga Oberbayern

Më shumë për temën Kulturë

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition International