Kultur

1. Schiller-Oper Resolution!

Initiativtagaren är inte offentlig
Petitionen är riktat mot
Senat Hamburg
5.114 Supportrar 2.571 i Hamburg-Mitte
Initiativtagaren skickade inte in petitionen.
  1. Startad 2017
  2. Insamlingen är klar
  3. Inlämnad
  4. Dialog
  5. Misslyckade

Tidskurs

5.114

Underskrifter totalt

2.571

Underskrifter Hamburg-Mitte

3

Underskrifter per dag i genomsnitt

23.07.2017

den mest framgångsrika dagen för petitionen

Samhörighet till ämnet. Vad kommer troligen att hända?

55%

sont intéressés par le sujet

24%

se sentent responsable

32%

aimeraient être informés du résultat

20%

aident à propager la demande

Geografisk fördelning av underskrifter

99%

kom från Tyskland

89%

kom från Hamburg

1%

kom från Kreis Pinneberg

0%

kom från Oberbayern

Mer om ämnet Kultur

Hjälp till att stärka medborgardeltagandet. Vi vill göra dina bekymmer hörda medan du förblir oberoende.

Donera nu

openPetition är att göra en fri och icke-vinstdrivande plattform där medborgarna en gemensam angelägenhet offentligt, organisera och föra en dialog med politik.

openPetition International