Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Hyperthermiebehandlung für Krebskranke soll von allen Krankenversicherungen bezahlt werden

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
56.368 Υποστηρικτές 55.975 σε Γερμανία
Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...
  1. Ξεκίνησε 2015
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Χρονική πορεία

56.368

Σύνολα υπογραφών

55.975

Υπογραφές Γερμανία

26

Υπογραφές ανά ημέρα κατά μέσο όρο

16.11.2016

την πιο δυνατή ημέρα της αναφοράς

Γεωγραφική κατανομή των υπογραφών

95%

προέρχονται από Γερμανία

35%

προέρχονται από Σαξωνία

18%

προέρχονται από Landkreis Mittelsachsen

2%

προέρχονται από Bernkastel-Kues

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition